Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, proto se může stát, že se některé části webu nemusí zobrazovat nebo fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo začít používat takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Certifikáty

Management kvality ve firmě Martin Peroutka

Firma Martin Peroutka získala certifikáty ISO 9001 a BRC. Touto certifikací je zaručena kvalita a bezpečnost výrobků a ekologické chování firmy.

Co to je ISO 9001?

ISO 9001 je standard pro systém managementu kvality. Je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 9001 je standardu požadavků na zavedení systém managementu kvality (QMS).

IMDS

Firma je registrována v mezinárodní databázi IMDS, což umožňuje efektivnější spolupráci s obchodními partnery navázanými na automobilní průmysl.

Co to je BRc/IOP?

BRC/IoP Global Standard – Packaging  je mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů.

Schéma BRC/IoP zahrnuje ověření výkonnosti společnosti v oblastech legislativní shody, bezpečnosti potravin/potravinového řetězce a jakosti dávek v souladu s očekáváním odběratele.

Jedná se o soubor požadavků, které musí být splněny k zjištění shody ve výše zmíněných oblastech.

BRC/IoP Global Standard – Packaging vznikl ve spolupráci BRC (British Retail Consortium) a IoP (Institute of Packaging). Vztahuje se nejen na primární obaly s přímým kontaktem s výrobkem, ale také na sekundární obaly, kde je vysoké hygienické riziko. Jedná se standard se specifikací jednotlivých požadavků, které musí být naplněny.